Copyright © RVAE.EE      Firmast              Sõiduautod            Veoautod     Turbo tuunimine     Energetiika      Laevad    ЕСО-Т professionalidele          Kasulik  Fotogalerii      Videogalerii         Sisukaart        Kontakt    Autoremondi hinnad         Raudteetransport Mis on tehnoloogia ECO-T    Meetodid  Loomise ajalugu Õkonoomia Perspektiivid Praktika Loomise ajalugu Tehnoloogia ECO-T kui täpne mõiste, sündis 7 aastat tagasi transpordiettevõtete baasil. Alusepanijaks on   Viteria OÜ, mida ma tol ajal juhtisin. Eesmärgiks oli – parandada ettevõtetes majanduslikke näitajaid pidevates kulude kasvu tingimustes kulutuste vähendamise arvelt energiajuhtijate peale. Viidi läbi eksperimente sadadel veo- ja sõiduautodel, mille tulemuseks lisaks kütuse tarbimise reaalsele alanemisele oli kahjulike heitmete vähenemine, võimsuse suurenemine, mootori ohutu käivitamine madalatel temperatuuridel. 7 aasta kestel viidi läbi edasised uuringud, mis väljendusid küllaltki täpses tehnoloogilises protsessis, mis põhines erinevate materjalide,  seadeldiste ja võtete kasutamisel olemasolevate süsteemide mehhaanilisel ja elektroonilisel viimistlemisel. Miks ei rakendatud tehnoloogiat varem: _autotranspordis ei kasutatud massiliselt andureid kütuse kontrollimiseks; _täiendavad rahalised kulutused maksude näol sõltumatutele ekspertidele iga transpordivahendi   kütusele   läinud kulude mõõtmise järgi erinevates kiirlaenraha.ee tee- ja ilmastikutingimustes;             _puudus seadusandlik alus tööseadusandluses tööliste materiaalse vastutuse osas; _täiustus ja lihtsustus viimistlusmehhanism. Seoses tehnoloogia ECO-T tekke ajalooga, töökogemusega   rahvusvaheliste autovedude vallas,  planeeritakse eelkõige seda rakendada autotranspordis: veo- ja sõidutranspordis. Kuid samaaegselt on vaja tegeleda  turundustööga klientide kaasamise teel teistes ülalloetletud valdkondades, millele aitavad kaasa ka isiklikud kontaktid, mis on saadud eelneva tööperioodi jooksul Sinuraha.info autovedude vallas.