Copyright © RVAE.EE     Firmast             Sõiduautod           Veoautod     Tuurbo tuunimine    Energeetika     Laevad   ЕСО-Т professionaalidele         Kasulik Fotogalerii     Videogalerii         Sisukaart       Kontakt      Autoremondi hinnad         Raudteetransport Mootori rekonditsioneer suurendatud läbisõiduga mootorsõidukitele  LÜHIISELOOMUSTUS. Suurendatud (suure) läbisõiduga (100000 km ning enam) sõiduki mootoril on suuremad lõtkud silindri-kolvi grupis, klappide ebahermeetilisus, elastsuse kaotanud kaelustihendid ja tihendid. Need tegurid viivad efektiivse mootori võimsuse vähenemiseni, puhastus-, määrde- ning antioksüdeeruvate mootoriõli omaduste degradeerumiseni, õli põlemiskadu ning kütusekulu suurenemiseni, õli lekkeni kaelustihendite kaudu. Rekonditsioneer OSNOVA on mootoriõli lisand ning on ette nähtud suurendatud läbisõiduga sõiduki sisepõlemismootori kasutusomaduste taastamiseks. Rekonditsioneer OSNOVA sobib igat liiki mootoriõlide puhul. Rekonditsioneer OSNOVA tagab: Kindla õlikiili hõõrdumise paaris, millel on ekspluatatsiooni tagajärjel kulumise tõttu suurenenud lõtk. Õli põlemiskadu alanemise. Efektiivse kaitse mootori kulumisele. Kolvirõngaste ja „kleepunud“ hüdrokompensaatorite liikuvuse taastumise, kompressiooni suurenemise ning selle ühtlustamise silindrites. Kaelustihendite ja tihendite elastsuse taastumise. Kütusekulu vähenemise. KASUTAMINE. Soojendada mootor, loksutada energiliselt flakooni, valada segu mootorisse, lasta mootoril töötada vabal käigul 10 min jooksul. Lisatakse mistahes tüüpi mootorõlile arvestusega üks pakend (200 ml) 4-6 l õli kohta. Lisandit kasutatakse igakordse mootoriõli vahetamise korral. KOOSTIS: sünteetiline põhi, sööbimis- ning kulumisvastane komponent, mootoriõli struktuuri moodustaja, antioksüdant. Mootoriõli struktuuri moodustaja –tunnuslike mõõtmetega nanokomponent kuni 80…100 nm (nanomeetrit). TOIMEMEHHANISM. Rekonditsioneer OSNOVA puhul on kasutatud õlikile struktureerimise tehnoloogiat lisandi nanokomponentidega ning metallpinna modifitseerimise mehhanismi, mis tagavad: - määrde kandevõime (vastupidavuse) tugevnemine kulumise tagajärjel suurenenud lõtkuga ühendatud detailide kontaktkohtades; õhukeste kaitsekilede („isetaastuvate“) moodustumine hõõrdumise metallpindadel (koormuse piirkonnas). TÄHELEPANU. Ei tohi hoida ning kasutada lahtise tule ning teiste süüteallikate läheduses. Hoida lastele kättesaamatult! Metalli ning õlide nanokonditsioneer OSNOVA on välja töötatud nanotehnoloogia printsiipide alusel, nanomaterjalide ja sünteetiliste õlide uute koostisosade kasutamisega. Nanokonditsioneer OSNOVA – esimene ökoloogiline metalli konditsioneer -  on kloororgaaniliste ning teiste kahjulike ühendite vaba (milliseid kasutatakse traditsiooniliste metallikonditsioneeride ning õlilisandite puhul). Ökoloogiliselt puhas – Kloorivaba. Lisatakse (lisandina) mistahes tüüpi mootorõlidele kahe- ning neljataktiliste mootorite puhul. Kasutatakse mistahes tüüpi sisepõlemismootorite kulumise kaitseks, avaldab antifriktsioonilist ning sööbimisvastast toimet  mistahes metallist ja keraamikast hõõrdesõlmedele. Omab kõrget afiinsust  metallpindadele. Suurendab maksimaalselt mistahes tüüpi õlide kandeomadust. Avaldab tugevat sünergilist toimet (vastastikune kasutamisefekti tugevdamine) koos sööbimis-, kulumisvastaste ning dispergeeruvate mootorõlide lisanditega. Keemiliselt neutraalne tihendmaterjalide suhtes. Kõrge vastupidavusega termilise oksüdeerimise ja hüdrolüüsi suhtes. Ei sisalda halogeene sisaldavaid komponente, väävli ja fosfori ühendeid, mineraalpulbreid, metalle ja metallorgaanilisi ühendeid, grafiiti. Metalli ning õlide nanokonditsioneer OSNOVA tagab: Tõhusa hõõrdumissõlmede kulumis- ning sööbimisvastase kaitse. Võimsuse ning mootori pöördemomendi suurenemise. Küttekulu  õli põlemiskadu vähenemise. Mootori kõrgendatud puhtuse ja vähendab ladestusi kolvil. Alandab mootori kulumist külmkäivitamisel. Vastupidav kulumisvastane ning sööbimisvastane efekt õli puudusel. Mootori mürataseme redutseerimise. KASUTAMINE. Soojendada mootor, valada mootorisse lisand, lasta mootoril töötada vabal käigul 10 min jooksul. Lisatakse mistahes tüüpi mootoriõlile arvestusega üks pakend (200ml) 4-6 liitri õli kohta. Lisandit kasutatakse mootoriõli vahetamisel. Samuti võib lisandit kasutada perioodiliselt, iga mootoriõli vahetamise korral või vastavalt mootori seisundile ning tehnilistele andmetele. KOOSTIS: sünteetilised  alifaatsed kopolümeerid, antioksüdandid, nanokomponendid. TOIMEMEHHANISM. Nanokonditsioneer OSNOVA – nanokomponentide dispersioon, mille suurus on 12-25 nm vedelates  mahulise võrgulise struktuuriga alifaatsetes kopolümeerides. Nanokonditsioneer OSNOVA realiseerib hõõrdumise sõlmedes pindade nanostruktueerimise mehhanisme, õlikihi tugevdamise koormuse suurenemisel – STF efekt (Shear Thickening Fluid), mille tulemusena tõuseb järsult õlikile kandeomadus (nihkejõul). Koormuse vähenemisel pöördub nanosüsteem lähteseisundisse. Nanokonditsioneer OSNOVA katsetamine kaasaegsete mootoriõlide koostises näitas selle kõrget keemilist, kolloidset ning termooksüdatsioonilist stabiilsust, häid viskoossuse, antioksüdeerumise ning kõrgeid  triboloogilisi omadusi – antifriktsioonsed, kulumis- ning sööbimisvastased (BKO meetod, ASTM D-3233, ASTM D-2782, ASTM D-5293, ASTM D-5481 meetodid). Energia säästu ning heitõli toksilisuse vähendamise efektid tõendavad positiivset ning stabiilset Nanokonditsiooner OSNOVA mõju hõõrdumise ja kulumise mehhanismidele, mootoris toimivatele energeetilistele protsessidele. TÄHELEPANU. Ei tohi hoida ning kasutada lahtise tule ning teiste süüteallikate läheduses. Hoida lastele kättesaamatult! Mootoriõli remondi-taastuslisand OSNOVA LÜHIISELOOMUSTUS. Mootoriõli remondi-taastuslisand OSNOVA realiseerib mittedemonteerimese teenuse ning hõõrduvate ja kuluvate mootori metalldetailide taastamise tehnoloogiat. Lisand taastab („ravib“) kulunud hõõrdumispindade mikroreljeefi, moodustades metallfluorplastilise kaitsekihi. Kaitsekihi moodustumine on tingitud suuremas osas mehhanismi selektiivse ülekande toimel. 1956.a. muutis Nõukogude väljapaistvate teadlaste D.Garkunovi ja I. Kragelski avastus hõõrdumisel („kulumatuse efekt“) tekkiva selektiivse ülekande (SÜ) kohta  väljakujunenud arusaama hõõrdumis- ja kulumismehhanismi osas. SÜ tekib kontakteeruvate kehade (detailide) pinnal toimuvate keemia- ning füüsika protsesside tagajärjel, millised toovad kaasa kulumise autokompenseerimise iseorganiseeruvate süsteemide tekkimise ning hõõrdumiskoefitsiendi alanemise. Sellele nähtusele on iseloomulik metallkaitsekile tekkimine, selle sees realiseerub eriline deformatsiooni mehhanism, mis kulgeb väsitavatele protsessidele iseloomulike defektide kogunemiseta. Remondi-taastuslisand OSNOVA tagab: Hõõrdepaari kulunud pindade taastumise. Kompressiooni suurenemise mootori silindrites. Mootori efektiivse võimsuse suurenemise. Küttekulu vähenemise. Mootori eluea pikenemise. Mootori kulumise vähendamise käivitamisel. Mootori ressursside suurenemise kuni kapitaalremondini. KASUTAMINE. Soojendada mootor, loksutada energiliselt flakooni, valada segu mootorisse, lasta mootoril töötada vabal käigul 10 min jooksul. Lisatakse mistahes tüüpi mootoriõlile arvestusega üks pakend (200 ml) 4-6 l õli kohta. Lisandit kasutatakse mootoriõli vahetamise korral. Lisandit kasutatakse perioodiliselt, vastavalt mootori detailide seisundile, tehnilistele andmetele ning mootori kulumisele. KOOSTIS: pehmete metallide vähelahustuvad orgaanilised soolad, polümeeri polütetrafluoretüleeni dispersioon, antioksüdandid. TOIMEMEHHANISM. Remondi-taastuslisand OSNOVA koostises on pehmete metallide vähelahustuvad orgaanilised soolad, ultradispersne polütetrafluoretüleen (PTFE). Troboreaktsiooni tulemusena tekib hõõrdekoha tööpindadel metallfluorplastiline kaitsekiht, millel on kõrge antifriktsiooniline, kulumis- ning sööbimisvastane omadus. TÄHELEPANU. Ei tohi hoida ning kasutada lahtise tule ning teiste süüteallikate läheduses. Hoida lastele kättesaamatult! Kolvirõngastelt koksistuse eemaldaja OSNOVA LÜHIISELOOMUSTUS Kolvirõngastelt koksistuse eemaldaja OSNOVA – mittedemonteerimise teenuse ning sisepõlemismootori (bensiini ja diisli) kasutusomaduste taastamise tehnoloogia toode. Kolvirõngastelt koksistuse eemaldaja OSNOVA on ette nähtud bensiini ning diiselmootori (töömahuga kuni 2000 cm3) põlemiskambri kolvirõngastelt ja kolvisoontelt sadestite, nõgi ja laki efektiivseks eemaldamiseks. Kasutatakse mistahes läbisõiduga sõidukite puhul. Kolvirõngastelt koksistuse eemaldaja OSNOVA tagab: - mootori võimsuse suurenemise, kompressiooni ühtlustamise silindrites, eelsüüte ja detoneerimise kõrvaldamise, külmkäivituse paranemise; - õlikulu vähenemise, sõiduki heitmetes CO tase vähenemise; - süüteküünlalt (hõõgküünlalt), pihustilt süsiniksadestite kõrvaldamise. Koksistuse eemaldaja OSNOVA on ohutu sõiduki heitgaaside katalüütilistele neutraliseerijatele. KASUTAMINE. 1. Paigutage sõiduk horisontaalsele platsile ning soojendage mootor töötemperatuuri saavutamiseni. 2. Seisatage mootor, keerake välja süüteküünlad , pihusti või hõõgküünlad (diiselmootor). 3. Valage süüteküünla avade kaudu 70-85ml toodet igasse silindrisse ning jätke seisma 40-60 minutiks. Sulgege tehnoloogilised avad (võib süüteküünlad ja pihustid sisse keerata), tagamaks põlemiskambris „aurufaasi“. 4. Katkestage kõrgpingekett , võttes süütejaoturilt maha peajuhe kontaktse süütesüsteemiga sõiduki puhul või Holl’i anduri pistmik j.m. kontaktivaba süütesüsteemiga sõiduki puhul, välistades toote võimaliku süttimise. 5. Antud ajavahemiku möödudes (3 punkt), avage tehnoloogilised avad. Keerake starteriga edasi väntvõlli 2-3 korda 3-7 sekundi jooksul, hoides akseleraatori pedaali (gaasipedaali) põhjas. 6. Keerake küünlad (pihustid) sisse ning taastage kõrgpingekett. 7. Käivitage mootor ning laske sellel töötada 10-15 minutid vabakäigu režiimis (kõrgpööretel, kuid mitte rohkem kui 2000 pööret minutis). 8. Vahetage mootorõli (soovitame kasutada adopteerivat loputusvahendit OSNOVA), vahetage õli puhastusfilter. KOOSTIS: nafta keskmised destillaadid, pindmis-aktiivsed ained, hõõrdumise nanomodifikaator, lahustid. TÄHELEPANU. Ei tohi hoida ning kasutada lahtise tule ning teiste süüteallikate läheduses. Hoida lastele kättesaamatult! Adapteeriv mootori loputusvahend OSNOVA KONKURENTSED EELISED! Mootori määrdesüsteemi efektiivne loputus tänu õli lahustavate, pesemis-dispergeeruvatele omadustele ja faaside jaotuspiiridel pindpinevuse olulisele alanemisele. LÜHIISELOOMUSTUS. Adapteeriv mootori loputusvahend OSNOVA on välja töötatud nanokomponentide kasutamisega, mis tagavad kindla ja efektiivse määrdesüsteemi puhastuse. Adapteeriv mootori loputusvahend OSNOVA on ette nähtud õlivahetusel mistahes tüüpi diisel- ja bensiinimootorite määrdesüsteemi garanteeritud puhastamiseks, samuti kõrgema kvaliteediga õlidele üleminemisel. Tagab detailide ning kanalite puhastuse sadestitest ja nõgist, suurema kasutatud õli äravoolu ning loob soodsad tingimused kõrgema ekspluatatsiooni omadustega õlidele üleminekuks. Ohutu sõiduki heitgaaside katalüütilistele neutraliseerijatele. Kasutatakse mistahes läbisõiduga sõidukite puhul. KASUTAMINE. Enne õlivahetust soojendage ning seisatage mootor. Valage flakooni sisu mootori õlitäitetorusse (330 ml 3 -5 mootorõli liitri kohta). Käivitage mootor ning laske sel töötada vabakäigu pöretel 15 minutit. Sõitmine keelatud! Seisatage mootor, vahetage õli ja õlifilter. Loputusõlidele lisamine lubatud. Kaelustihenditele ja tihenditele segu ohutu. KOOSTIS: süsivesiniku põhine alus, pesemiskomponendid, nanomodifikaator, antiosüdandid. Sissepritsesüsteemi puhasti sisaldab mitte ainult pesemiskoostisosi vaid ka küte põlemise nanokatalüsaatorit FaberOX. LÜHIISELOOMUSTUS. Sissepritsesüsteemi puhasti OSNOVA on kütuse etteandmise süsteemi komplekspuhasti. OSNOVA puhasti on välja töötatud nanotehnoloogia printsiipidel, nanokomponentide (mis tõstavad süsteemi puhastusprotsessi efektiivsust) kasutamisega. Komplekspuhasti OSNOVA on ettenähtud sissepritsesüsteemi pihustitelt sadestite ning nõgi puhastamiseks. Sisselaskeklappidel sadestite tekkimise alandamist, põlemiskambri seintel, süüteküünaldel . Soodustab sõiduki heitgaaside neutraliseerijate katalüüsilise aktiivsuse taastumist. Kasutatakse mistahes läbisõiduga sõidukite puhul. Komplekspuhasti OSNOVA soodustab: Kerget mootori käivitamist, stabiilseid pöördeid vabal käigul, head mootori kiirendusvõimet. Mootori kulumise alanemist, tippkoormuse alanemist silindri-kolvi grupis tänu kolvile kütuse põlemisel ühtlasema surve jaotumisele. Kütte-õhu segu täielikuma põlemise ning CO,CH, NOx heitmete vähenemise. Kütuse nivooanduri töövõime taastumist. Kütteaparatuuri kulumisvastast kaitset. KOOSTIS: süsivesinikkandja, polüisobuteenamiini põhised pesemiskomponendid, põlemise nanokatalüsaator, Põlemise keemiline regulaator, antioksüdandid. KASUTAMINE Valage puhasti OSNOVA peaaegu tühja paaki ning täitke täielikult küttega. Pakendi sisu on arvestatud 40 – 60 liitri bensiini kohta. Kulutage kogu aktiveeritud küte ilma juurde tankimata. Soovitatakse kasutada iga 5000 km läbimise järel.  Hind:  VIDEO   Vaata VIDEO   VIDEO   Vaata Vaata Hind:  Hind:  Hind:  Hind:  Hind: